Galerie

Množina fantastických podobizen lepých bojovníků a srdnatých děv (nebo snad opačně?) je ve své prozatímní úplnosti připravena k vaší potěše, obdivu i rozechvění bránice, přičemž probrouzdávati zde možno dvěma řečišti: dějinným a dle typu akce, při níž by nás oko divákovo rádo načapalo...