Vzácné dámy, urození pánové,

___

šťastným řízením osudu se před vašimi zraky právě otevírá postmoderní době uzpůsobená prezentace skupiny historického šermu Fedrfechtýři z Českých Budějovic. Ať už hledáte cokoliv – zejména v duchu historizujících performancí –, věříme, že to u nás s potěchou najdete.

___

Jak už název našeho tělesa napovídá, zabýváme se především inscenováním duelů, bitek, šarvátek, potyček a řeží z nejrozličnějších dějinných údobí. Kromě řinčení zbraní všelikých rozměrů a tvarů může naše publikum shlédnout, a zvláště pak uslyšet salvy z kanónů a pušek, víření bubnů a třepotání pestrých praporů. Protože jsme osobnosti duchem i schopnostmi vpravdě renesanční, odvážně se pouštíme do žongláže s rozmanitými proprietami, jakož i do hry s ohněm.

___

Vedle bojových aktivit umíme stejně tak historicky věrně odpočívat – kde jinde, než v dobovém táboře. Navzdory dojmu surových válečníků dokážeme též kultivovaně dekorovat nejrůznější rauty, plesy a firemní akce. V našem uskupení se nacházejí rovněž osoby s barvitou výřečností vhodné pro roli moderátorskou, jež může být ztvárněna coby libovolná historická postava.

___

Za dobu své více než dvacetileté existence stihli Fedrfechtýři dobýt a oslnit Země koruny české, Horní Uhry, kraje Svaté říše římské i evropsko-unijní, jejich vpádu nezůstal ušetřen ani Nový svět. Pro další informace – nejste-li dosud znaveni fedrfechtýřským chvastounstvím – se směle ponořte do naší podrobné nabídky.

___

 

 

___