HISTORICKÉ POSTAVY

___

Společnost pozvaných hostí i veškeré obecenstvo velkých slavností mohou přivítat, celým pořadem provázet, případně se jen na malou chvíli ve společnosti mihnout slavné i méně známé postavy pověstí, dějin či literatury.

Tak v naší malé galerii postav můžete vedle světoznámých císařů Rudolfa II. a Františka Josefa I. spatřit odbojného rychtáře Kubatu anebo slavného detektiva Hercula Poirota. Stačí jen nahlédnout, vybrat, popřípadě vlastní oblíbenou postavu navrhnout a nám bude potěšením ji před vašimi zraky zhmotnit.

___